Jak zacząć inwestować?

dollarsign-665434-m

Inwestowanie polega na odkładaniu finansowych środków, a następnie wykorzystaniu ich, w celu pomnożenia pieniędzy. Dlatego często jest ciężko sformułować stałą oraz uniwersalną listę, na której znalazłyby się możliwości inwestycyjne. Należy pamiętać, że nie zawsze od razu wiadomo, czy istnieje szansa na większy zarobek. Często jest uzależnione od inwestora, ponieważ to właśnie on musi dostrzec i wykorzystać sprzyjającą okazję. Do prostszych sposobów zainwestowania swoich oszczędności możemy zaliczyć oprocentowane konto oszczędnościowe oraz lokaty. Warto również wziąć pod uwagę kupno nieruchomości lub ziemi. Jeżeli mamy duże pieniądze, to taka inwestycja jest najlepszym sposobem na pomnożenie oszczędności. Możemy też pomyśleć nad inwestycją w biznes. Musimy jednak w takiej sytuacji posiadać solidną wiedzę, jakie branże są dochodowe. Jeżeli nie mamy 100% pewności w co warto zainwestować, możemy wybrać się do doradcy finansowego. Umiejętnie dostosuje on portfel inwestycyjny do naszych możliwości i potrzeb finansowych.

Spotkania kobiet przedsiębiorczych

W Polsce działa wiele klubów i organizacji, których członkami są kobiety przedsiębiorcze. Ich główną ideą jest organizowanie spotkań, na której występuje ideowa oraz biznesowa wymian dla kobiet, które prowadzą własną firmę. Mogą w nich uczestniczyć również panie, które piastują wysokie stanowiska w różnych przedsiębiorstwach. Dzięki tym spotkaniom wspierana jest wśród pań postawa przedsiębiorczości. Takie kluby ułatwiają również kobietom poszukiwanie partnerów biznesowych. Promowane są ponadto na zewnątrz pozytywne wzorce. Takie spotkania są zazwyczaj organizowane w wyjątkowych miejscach, z ciekawymi gośćmi, w inspirującym klimacie oraz z interesującą tematyką. Odbywają się w różnych polskich miastach. Dzięki nim panie mogą zdobywać nowe umiejętności i dzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Ponadto kobiety biznesu, dzielą się z uczestniczkami spotkań, zasadami jakimi same kierują się w biznesie. Takie spotkania zazwyczaj odbywają się cyklicznie. Uczestniczą w nich kobiety w różnym wieku, od studentów do pań posiadających już spore doświadczenie zawodowe.

Przedsiębiorcze kobiety w Polsce

foto

W naszym kraju, cztery na dziesięć firm zostało założonych przez kobiety. Tak sfeminizowany biznes występuje jeszcze tylko w Chinach. Według danych prowadzonych w 2013 r., aż 40% jednoosobowych działalności gospodarczych zostało uruchomionych przez panie. Kobiety zasiadają w zarządach około 27% niedawno powstałych spółek. Polka, która prowadzi własną działalność jest zazwyczaj dobrze wykształcona i młoda. Zanim założyła własną firmę, była zatrudniona w charakterze pracownicy najemnej. Do uruchomienia własnej działalności gospodarczej skłoniło ją dążenie do bycia samodzielną, wykorzystanie nadarzającej się okazji oraz kwestie finansowe. Zazwyczaj przedsiębiorcza Polka jest w stałym związku, jednak nie ma dzieci. Jednocześnie nie rezygnuje z chęci i planów posiadania. Czasami zdarza się, że posiada więcej dzieci, niż przeciętna Polka. W jej rodzinie panuje model partnerski, czyli „podwójnego obciążania”. Oznacza to, że zarówno kobieta, jak i jej małżonek/partner włączeni są w realizację obowiązków domowych. Opiekę nad maluchami powierza placówkom opiekuńczym, partnerowi lub innym osobom. Za największą zaletą pracy na własnej rachunek uważa łatwiejszy i prostszy sposób godzenia obowiązków zawodowymi z rodzinnymi.

Czy kobieta ma równe szanse w inwestycjach?

Podstawowym źródłem wiedzy o roli kobiet w decyzyjnych gremiach polskich spółek notowanych na giełdzie, są wyniki badań, które przeprowadziła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Badania były realizowane w latach 2009-2013. Udział kobiet w kategorii prezesów spółek giełdowych wynosił ok. 7%. Ponadto według wyliczeń, paniom łatwiej jest osiągnąć wysokie stanowisko w mniejszych firmach. Z danych pochodzących z 2008 roku wynika, że w najlepszych dwóch tysiącach spółek w naszym kraju, kobiety stanowiły 12% członków zarządu. Natomiast w przypadku najlepszych spółek inwestycyjnych, było to 15%. Polki są przedsiębiorcze, stanowią bowiem 1/3 czynnych przedsiębiorczych.

Jest to relatywnie więcej w porównaniu z krajami z nami sąsiadującymi. Jednak wyniki badań z 2013 roku nie są dla Polski optymistyczne. Znajdujemy się bowiem w grupie krajów, w którym występuje najniższy wskaźnik równości (44,1). Wyprzedzamy Rumunię, Litwę oraz Bułgarię. We wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej, możemy zauważyć znaczącą przewagę mężczyzn, jeśli chodzi o zajmowanie wysokich stanowisk w biznesie. Żaden z krajów członkowskich nie osiągnął wyniku 40% w radach nadzorczych, a ponad 2/3 państw nie zbliżyło się nawet w połowie do tego celu.

Kobiety na rynku inwestycyjnym

money-tower-1100474-m

Z badań wynika, że kobiety rzadko inwestują w akcje. Tylko co piąta mieszkanka Unii Europejskiej kupiła w fundusz inwestycyjny. Tylko 9% Europejek zainwestowało w akcje. W Polsce, sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Polki znajdują się na szarym końcu, w przypadku inwestycji. Skąd się biorą zaistniałe różnice? Pierwszą odpowiedź dość łatwo sformułować. Panie mniej zarabiają mężczyzn. Ponadto mniejszy odsetek kobiet w ogóle jest zatrudniony. Panie częściej są zatrudniane w gorzej opłacanych zawodach oraz pracują w niepełnym wymiarze etatu. Analitycy sformułowali jeszcze jeden wniosek. Skłonność do inwestowania uzależniona jest również od kręgu kulturowego i państwa. W Wielkiej Brytanii i Niemczech kobiety częściej inwestują, niż w innych krajach. Ekonomiści wyjaśniają, że jest to ważny problem, z punktu widzenia uposażenia w przyszłości oraz długoterminowego oszczędzania. Analitycy uważają ponadto, że nie ma informacji o inwestycyjnych produktach, które byłyby kierowane specjalnie do kobiet. Oczywiście, produkt finansowy nie powinien być uzależniony od płci, lecz od sytuacji rynkowej. Warto jednak, by banki brały pod uwagę preferencje indywidualne, gdy chodzi o horyzont inwestycyjny, poziom ryzyka czy zysku. Być może u kobiet są one inne niż u mężczyzn.